Overslaan en naar de inhoud gaan

AquaBru

AquaBru is de vereniging van actoren in de waterkringloop in Brussel.
Ze is de zustervereniging van AQUAWAL en AquaFlanders voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat de hieronder genoemde leden:
 
Voor het Brussels Gewest, voor vragen over:

  • drinkwaterproductie, de distributie en de kwaliteit van water, de inzameling van afvalwater en de (gemeentelijke) bestrijding van overstromingen: contacteer  www.VIVAQUA.be
  • afvalwaterzuivering en (regionale) hoogwaterbeheersing: contacteer  www.HYDRIA.be
  • in het bijzonder de zuivering van afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord: contacteer www.AQUIRIS.be
  • waterregelgeving (drinkbaarheid, oppervlaktewater, afvalwater, enz.): contacteer https://leefmilieu.brussels/

 
De andere leden van AquaBru zijn: