Overslaan en naar de inhoud gaan

CERTIFICATIE EN1717

Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming

Volledige procedure en prijslijst

Aanvraagformulieren voor een keuring van toestellen of beveilingen

FAQ

Om het dossier voor een certificatie van uw artikelen te kunnen opstarten, hebben we het volgende nodig:

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Indien er vele modellen zijn, een lijstje in Excel of Word
  • Een hydraulisch schema/explosietekening waarbij eventueel aanwezige terugslagbeveiligingen duidelijk te zien zijn
  • Eventuele buitenlandse certificaten (KIWA, DVGW, ....) volgens de EN1717 norm, met het rapport waarop het certificaat gebaseerd is

Let er bij  het invullen van de aanvraag op dat u de juiste naam van de modellen doorgeeft, zoals die eventueel op het identificatieplaatje of de verpakking vermeld staat. Bij een waterkeuring moet de keurder in staat zijn het artikel correct en gemakkelijk te identificeren en terug te vinden in onze lijst.
 
In eerste instantie zal onze eigen expert het dossier bekijken en eventueel bijkomende informatie of een staal vragen.
 
Wanneer het dossier volledig is, kan het voorgelegd worden op onze maandelijkse vergadering met de experten van de watermaatschappijen.