BELGAQUA is de Belgische federatie voor de Watersector.

Als beroepsvereniging groepeert Belgaqua de 3 Gewestelijke Verenigingen voor de Watersector in Belgie:

  • - AQUABRU voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
  • - AQUAFLANDERS voor het Vlaamse Gewest
  • - AQUAWAL voor het Waalse Gewest

Samen groeperen deze drie verenigingen 38 bedrijven die instaan voor de productie en distributie van drinkwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater . De leden van Belgaqua vertegenwoordigen in totaal 99 % van het in Belgie verdeelde water en de totaliteit van de collectieve afvalwaterzuiveringssector in Belgie.

Het Belgisch Comité van de International water Association (B-IWA) is ook lid van Belgaqua.

Belgaqua verdedigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, zowel op het federale als het Europese en het internationale vlak. De federatie stimuleert de verwezenlijking van studies van wetenschappelijke, technische, economische en administratieve aard. Zij geeft informatie aan beroepslui en aan verbruikers over het gebruik van drinkwater en over de bescherming van de waterkwaliteit. Het water is een patrimonium dat moet beschermd worden. Hierop toezien is een van de hoofdbekommernissen van Belgaqua. Belgaqua verricht tevens technische keuring van apparatuur aangesloten op het drinkwaternet en van materialen die in contact komen met het drinkwater.

BELGAQUA is actief lid van:

  • - IWA International Water Association
  • - EUREAU: European Union of Water Services Associations
  • - CEOCOR: Comité d'Ètude de la corrosion et de la protection des canalisations
  • - NBN: Belgisch Normalisatie Bureau
  • - B-IWA: het Belgisch Comité van International Water Association
  • - CEBEDEAU: Centre belge d'Ètude et de documentation de l'eau