BELGAQUA is actief in:

  • - de opvolging van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het gebied van de drinkwaterproductie en -distributie;
  • - de uitwisseling van informatie en beroepservaring onder haar leden;
  • - de deelname aan de normalisatiewerkzaamheden, zowel op nationaal (NBN) als op internationaal vlak (CEN: Europees Comite voor Normalisatie, ISO: International Organization for Standardization);
  • - het geven van adviezen en aanbevelingen naar het grote publiek;
  • - de deelname van de sector aan vakbeurzen.

BELGAQUA staat ook in voor:

Interne studie- en overlegorganen

Gespecialiseerde groepen
  • - Experten-Binneninstallaties
  • - Materialen in contact met drinkwater